14:22 10/05/2022

Hà Nam điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022

Thanh Xuân -

Lý do điều chỉnh là để đảm bảo sự phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở xác định trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 530/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022.

Theo đó, lý do điều chỉnh là để đảm bảo sự phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở xác định trong Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời bổ sung các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện công tác quản lý phát triển nhà ở trong năm 2022. Đặc biệt là đối với công tác phát triển nhà ở cho người có công và người nghèo theo các chương trình mục tiêu của Chính phủ cho giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội phát huy hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2021 của Chính phủ.

Trên cơ sở đó, tỉnh Hà Nam điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở, cụ thể: Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2022 là 26,7 m2/người. Trong đó, đô thị: 33 m2/người, nông thôn 24,1 m2/người.

Bên cạnh đó rà soát, bổ sung danh mục dự án, vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở ưu tiên đầu tư trong năm 2022 và bổ sung vị trí quỹ đất 20% xây dựng nhà ở xã hội, vị trí quỹ đất xây dựng nhà ở công nhân phục vụ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và bổ sung một số giải pháp thực hiện, tổ chức thực hiện.

Liên quan đến vấn đề nhà ở tại các địa phương, trước đó Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 820/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng, điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030.

Tại công văn, Bộ Xây dựng cho biết: trong thời gian vừa qua, nhiều địa phương đã xây dựng, phê duyệt Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tại địa phương, làm cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án khu đô thị có nhà ở.

Tuy nhiên qua tổng hợp của Bộ Xây dựng, vẫn còn nhiều địa phương chưa kịp thời phê duyệt Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030; một số địa phương chưa phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở mà đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở. Trong khi đó, theo quy định thì Chương trình phát triển nhà ở là căn cứ để xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở. Còn một số địa phương khác đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở nhưng nội dung của Chương trình phát triển nhà ở chưa đảm bảo các nội dung theo quy định của pháp luật về nhà ở.