22:16 09/07/2022

Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1042/QĐ-SGDĐT ngày 9/7/2022 về điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quyết định nêu: Duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023 theo Bảng điểm chuẩn đính kèm (Phụ lục I); Chỉ tiêu và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT đối với thí sinh F0 xét tuyển năm học 2022-2023 (Phụ lục II).

Hiệu trưởng các trường THPT công lập căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Cụ thể như sau:

Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023 - Ảnh 1
Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023 - Ảnh 2
Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023 - Ảnh 3
Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023 - Ảnh 4
Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023 - Ảnh 5
Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022-2023 - Ảnh 6