11:12 06/08/2012

Hà Nội thống nhất mẫu nhà thu nhập thấp

Bảo Anh

Nhà đầu tư các dự án nhà ở xã hội nếu sử dụng mẫu thiết kế do UBND thành phố Hà Nội ban hành sẽ không phải trả phí

Phối cảnh thiết kế một dự án nhà thu nhập thấp tại Hà Nội - Ảnh minh họa.
Phối cảnh thiết kế một dự án nhà thu nhập thấp tại Hà Nội - Ảnh minh họa.
Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa ký quyết định công bố bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà tái định cư, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở và nhà ở cho công nhân trên địa bàn.

Theo đó, sẽ có 10 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp; 3 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua), 5 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở tái định cư, 3 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và 4 mẫu thiết kế cơ sở mẫu nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

UBND Thành phố khuyến khích chủ đầu tư sử dụng mẫu nhà ở do thành phố ban hành để lập dự án đầu tư xây dựng công trình, đồng thời sẽ được miễn các thủ tục như thỏa thuận phương án kiến trúc công trình, tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình.

UBND Thành phố giao cho Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phố hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức công bố “bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở”, ban hành hướng dẫn chi tiết áp dụng mẫu các loại nhà ở nêu trên. Cung cấp hồ sơ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở (miễn thiết kế phí và quyền tác giả) khi chủ đầu tư lựa chọn và yêu cầu.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư lập quy hoạch tổng thể mặt bằng hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết theo thiết kế mẫu do chủ đầu tư lựa chọn, bảo đảm rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch tổng mặt bằng hoặc quy hoạch xây dựng chi tiết.

Thành phố cũng giao cho UBND các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành của Thành phố có dự án phát triển nhà ở sử dụng vốn ngân sách của Thành phố đều phải nghiên cứu áp dụng mẫu được công bố trong bộ thiết kế này.