23:58 10/01/2014

Hà Nội tổng kiểm tra đất dự án

Từ Nguyên

Thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ tháng 1 - 31/5/2014

Hạn cuối cùng là 31/5/2014, việc thanh kiểm tra sử dụng đất tại các dự án phải kết thúc, báo cáo lãnh đạo thành phố.<br>
Hạn cuối cùng là 31/5/2014, việc thanh kiểm tra sử dụng đất tại các dự án phải kết thúc, báo cáo lãnh đạo thành phố.<br>
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai tại các dự án trên địa bàn toàn thành phố.

Theo đó, đối tượng nằm trong diện kiểm tra đợt này là các tổ chức, doanh nghiệp được thành phố giao đất, cho thuê đất từ 1/1/2009 đến 31/12/2013, trừ một số dự án đã được hoặc có quyết định thanh tra, kiểm tra và cấp thẩm quyền có ý kiến xử lý theo quy định.

Các hộ gia đình, cá nhân được thành phố giao đất để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cũng nằm trong diện kiểm tra đợt này.

Đoàn thanh tra của thành phố sẽ tập trung vào các nội dung như: chậm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; để hoang hoá, không sử dụng đất trong 12 tháng liền kể từ khi bàn giao tại thực địa; tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư được phê duyệt.

Ngoài ra, đoàn thanh – kiểm tra cũng sẽ tiến hành xác minh nghĩa vụ tài chính của các chủ đầu tư, sử dụng sai mục đích đất được giao, thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án trái phép cũng như vi phạm các chính sách về đất đai khác.

Đối với trường hợp các dự án phải kiểm tra toàn diện, thành phố yêu cầu phải thành lập tổ kiểm tra, thanh tra liên ngành để làm rõ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất xử lý, khắc phục. Thời gian kiểm tra sẽ bắt đầu từ tháng 1 - 31/5/2014.

Báo cáo tại hội nghị tổng kết ngành tài nguyên hôm 7/1 vừa qua, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho nay, trong năm 2013, các sở, ngành chức năng của thành phố đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 925 dự án.

Kết quả cho thấy, có 39 dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng khởi công chậm quá 12 tháng và chậm hoàn thành dự án quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư được phê duyệt mà không có lý do chính đáng.
 
Trong khi đó, có tới 291 dự án chậm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến chậm triển khai; 100 dự án chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính và 595 dự án có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai.
 
Ông Khanh cũng cho biết, sau khi tổ chức thanh, kiểm tra, thành phố đã ra quyết định thu hồi đối với 47 dự án, trong khi đó, 266 dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã được chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Số dự án còn lại, thành phố đang tiếp tục thanh tra theo quy định.