13:10 17/05/2021

Hải Dương: Các trường đủ điều kiện có thể xét tốt nghiệp sớm cho học sinh lớp 9

Thanh Xuân

Các trường trung học cơ sở chủ động, linh hoạt điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 phù hợp với hoàn cảnh mới...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương vừa có công văn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường trung học cơ sở chủ động, linh hoạt điều chỉnh thời gian xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 9 phù hợp với hoàn cảnh mới. Đơn vị nào đủ điều kiện có thể tổ chức xét tốt nghiệp sớm hơn theo kế hoạch.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương hướng dẫn các trường trung học cơ sở hoàn thành tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6, tổng hợp số liệu đăng ký dự tuyển, báo cáo phòng trước ngày 15/6.

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở năm học 2021-2022 là học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, đúng độ tuổi quy định là 11 tuổi. Những trường hợp học sinh quá tuổi hoặc trường hợp khác ngoài quy định, các trường phải báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết.

Đối với khối dân tộc nội trú của Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Chí Linh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Chí Linh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt phương án, tiêu chí tuyển sinh cụ thể để thực hiện tuyển sinh đúng đối tượng quy định.

Các trường hợp đặc biệt khác có liên quan đến chuyển vùng, chuyển tuyến, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện chủ động giải quyết.

Việc tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở năm nay tiếp tục thực hiện theo phương thức xét tuyển. Những trường có số học sinh đăng ký vào học lớp 6 nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện tổ chức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. Bài kiểm tra năng lực phải gồm kiến thức hai môn toán và tiếng Việt, theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận, thời gian làm bài 60 phút.

Các trường hoàn thành tuyển sinh lớp 6 trước ngày 6/7. Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện phê duyệt kết quả tuyển sinh của từng trường trung học cơ sở thuộc địa bàn quản lý, tổng hợp kết quả, báo cáo về Sở trước ngày 16/7.

Trước đó, từ ngày 10/5, học sinh Hải Dương tạm dừng đến trường, trong đó có khối học sinh lớp 9 sẽ tùy tình hình tại các địa phương để quyết định việc học trực tiếp tại trường với yêu cầu bảo đảm các quy định phòng chống dịch.