12:01 08/12/2021

Hải Phòng điều chỉnh tăng giá nhiều loại đất từ 1-1,2 lần

Thanh Xuân -

Theo quyết định của UBND TP. Hải Phòng, từ ngày 10/12/2021, hệ số điều chỉnh giá đất của nhiều loại đất sẽ tăng từ 1 đến 1,2 lần so với giá đất cũ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, hệ số điều chỉnh bằng 1,1 đối với những trường hợp được nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá đất; nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức; được nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với những trường hợp dùng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm hoặc một lần; xác định số lợi bất hợp pháp có được do vi phạm hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai được quy định tại Nghị định 91/2019 của Chính phủ thì hệ số điều chỉnh giá đất tăng 1,2 lần so với bảng giá đất cũ.

Đối với những tổ chức được nhà nước cho thuê đất, khi xác định đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm cho chu kỳ ổn định tiếp theo (không phải chu kỳ ổn định đơn giá đầu tiên); đang sử dụng đất vào mục đích thuộc đối tượng thuê đất được quy định tại điểm B, khoản 2, điều 18 Thông tư 77/2014 của Bộ Tài chính nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị của tổ chức, đơn vị theo quy định tại điều 101 Nghị định 151/2015 của Chính phủ thì điều chỉnh hệ số giá đất bằng 1,0 giá đất hiện hành.

Các trường hợp thuê đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản được quy định tại khoản 1, điều 10 Luật Đất đai 2013; các công ty lâm nghiệp trong trong trường hợp trả tiền thuê đất một lần thì hệ số điều chỉnh giá đất bằng 1,2 loại đất phù hợp với mục đích sử dụng đất. Các trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm, hệ số điều chỉnh bằng 1,0 loại đất của bảng giá đất hiện hành.

Ngoài ra, UBND TP. Hải Phòng cũng quy định đối với những trường hợp không thuộc đối tượng trên, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan xác định hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể để trình UBND TP. Hải Phòng quyết định.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hải Phòng cũng yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, UBND các quận, huyện thường xuyên điều tra, tổng hợp, phân tích, cập nhật thông tin về thửa đất, giá đất thị trường để trình UBND TP.Hải Phòng điều chỉnh hệ số giá đất cho phù hợp thực tế.