15:05 22/06/2021

Hải Phòng kêu gọi đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Logistics và kho bãi container

Ngân Hà -

UBND TP. Hải Phòng vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Logistics và kho bãi container tại lô CN 119-12 thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng...

Hải Phòng kêu gọi đầu tư Khu dịch vụ Logistics và kho bãi container nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ cảng biển
Hải Phòng kêu gọi đầu tư Khu dịch vụ Logistics và kho bãi container nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ cảng biển

Dự án được TP. Hải Phòng mời gọi đầu tư với mục tiêu làm điểm trung chuyển các luồng hàng hóa nội địa, xuất nhập khẩu và quá cảnh; trung chuyển giữa các phương thức vận tải từ đường bộ sang đường biển và ngược lại nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics cũng như hoàn thiện chất lượng dịch vụ cảng biển.

Khu đất thực hiện dự án có diện tích 79.357 m2 tại lô CN 119-12 thuộc phường Đông Hải 2. Hiện trạng khu đất gồm 326,1 m2 là nhà bán mái; 72.938,5 m2 là đầm, hồ nuôi trồng thủy sản và 6.092,4 m2 là sân, đường nội bộ.

Tổng chi phí thực hiện dự án là 237,7 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến là 13,596 tỷ đồng và chi phí thực hiện dự án sơ bộ khoảng 224,192 tỷ đồng); thời gian thực hiện dự án là 24 tháng.

Về phương án huy động vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu tối thiểu mà nhà đầu tư phải thu xếp để thực hiện dự án là 49,024 tỷ đồng (tương đương 20% sơ bộ tổng mức đầu tư), còn lại là vốn vay thương mại. Thời hạn đầu tư là 50 năm, tiến độ đầu tư 24 tháng (thời gian giải phóng mặt bằng là 6 tháng, thực hiện đầu tư dự án là 18 tháng).

Ngoài ra, theo quyết định phê duyệt của UBND TP. Hải Phòng, tiền thuê đất tạm xác định của dự án đối với trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm là 1,768 tỷ đồng; đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần là 126,289 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý 2/2021.

Trước đó, từ ngày 27/10 – 27/11/2020, dự án được phát hành hồ sơ mời thầu. Đã có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án gồm: Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Minh Phương, Liên danh Công ty cổ phần Logistics Cát Thành - Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông và cơ giới (Liên danh Cát Thành - HTM. JSC) và Công ty cổ  Shinex. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bên mời thầu, hồ sơ đăng ký của Công ty cổ phần Shinex không đạt về đánh giá năng lực, kinh nghiệm.