16:26 27/03/2015

Hàng loạt cổ phiếu bị cảnh báo và hủy niêm yết

Hà Anh

HOSE và HNX đưa cổ phiếu SAV, VNH, VNA, VOS, ATA, PXT, STP vào diện bị cảnh báo, trong khi hai cổ phiếu HSI và VNI bị hủy niêm yết

Diễn biến giao dịch cổ phiếu của STP - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giao dịch cổ phiếu của STP - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Hà Nội đã có thông báo đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV), Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (mã VNH), Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship (mã VNA), Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã VOS), Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA), Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã PXT), Công ty Cổ phần Thương mại Sông Đà (mã STP).

Cụ thể, cổ phiếu của VOS vào diện cảnh báo kể từ ngày 26/3/2015 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2014 là 70,689 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 là -139,585 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2014.

Cổ phiếu của SAV bị HOSE đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 2/4/2015 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 là -23.91 tỷ đồng. 

Cổ phiếu của VNH bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 3/4/2015 do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 là -43,5 tỷ đồng.

Cổ phiếu của VNA bị đưa từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 30/3/2015 do lợi nhuận sau thuế năm 2014 là 1,58 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 là -68,94 tỷ đồng.

Cổ phiếu của ATA bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 30/3/2015 do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 là -14,4 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; 

Còn cổ phiếu của PXT cũng bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 30/3/2015 do lợi nhuận sau thuế năm 2014 là -159,666 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2013 là -35,584 tỷ đồng.

Ngoài ra, cổ phiếu ngày sẽ bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 30/3/2015. Căn cứ giải trình của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí, HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu được giao dịch trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Trong khi đó, HNX đưa cổ phiếu của STP vào diện cảnh báo kể từ ngày 30/3/2015 do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 2014 và lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2014 là con số âm.

Bên cạnh đó, HOSE còn hủy niêm yết 10 triệu cổ phiếu HSI từ ngày 23/4/2015 lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2014 là -123,134 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 100 tỷ đồng, đồng thời Công ty cũng có kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu HSI tại HOSE là 22/4/2015.

Đồng thời, hơn 10,5 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (mã VNI) cũng bị hủy niêm yết từ ngày 24/4/2015 do công ty có kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VNI tại HOSE là 23/4/2015.