16:02 17/10/2018

HNX kéo dài thêm 15 phút giao dịch

Đào Vũ

Ngoài phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa, sàn HNX sẽ được bổ sung phiên giao dịch sau giờ, thời gian từ 14h45 đến 15h

Quy chế giao dịch chứng khoán niên yết mới sẽ được HNX áp dụng từ ngày 5/11/2018.
Quy chế giao dịch chứng khoán niên yết mới sẽ được HNX áp dụng từ ngày 5/11/2018.

Nhằm giúp gia tăng tính thanh khoản cho thị trường, đồng thời gia tăng cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư tại thời điểm cuối ngày giao dịch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa bổ sung thêm phiên giao dịch sau giờ trên sàn HNX.

Tổng giám đốc HNX đã ký quyết định ban hành quy chế giao dịch chứng khoán niên yết mới thay thế cho quy chế đã được ban hành tại quyết định số 529/QĐ-SGDHN ngày 25/6/2018.

Theo đó, quy chế mới gồm những thay đổi về việc bổ sung phiên giao dịch sau giờ, bổ sung lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO), sửa quy định về giá đóng cửa và lệnh giao dịch khớp lệnh LO, bổ sung quy định giao dịch lô lẻ không dùng để xác định giá đóng cửa.

Cụ thể, ngoài phiên khớp lệnh liên tục và phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa như hiện nay, HNX bổ sung phiên giao dịch sau giờ, thời gian từ 14h45 đến 15h.

Đồng thời, HNX cũng bổ sung lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (PLO). Đây là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. 

Lệnh này chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ, được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch và không được phép sửa, hủy.

Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Kết thúc phiên giao dịch sau giờ, các lệnh PLO không được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh không thực hiện hết sẽ tự động bị hủy.

Ngoài ra, theo quy định mới, giá đóng cửa được HNX xác định là mức giá thực hiện tại lần khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch (không tính các lệnh khớp trong phiên giao dịch sau giờ). Trong trường hợp không có giá được xác định từ kết quả khớp lệnh trong ngày giao dịch, giá đóng cửa được xác định là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

Thời hiệu của lệnh giới hạn được sửa lại là lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc phiên định kỳ đóng cửa hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ. Theo quy chế cũ, lệnh LO có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ".

Việc sửa đổi quy định về giá đóng cửa và lệnh giao dịch LO là nhằm phù hợp với sự thay đổi trong kết cấu phiên giao dịch.

Ngoài ra, HNX bổ sung quy định về giao dịch lô lẻ không dùng để xác định giá đóng cửa. Theo đó, các lệnh giao dịch lô lẻ không được sử dụng để xác định giá đóng cửa, giá tham chiếu, giá tính chỉ số. Việc bổ sung nội dung "giá đóng cửa" nhằm đưa ra quy định chặt chẽ hơn đối với việc xác định giá đóng cửa trong ngày.

Các thay đổi trên sẽ được HNX áp dụng từ ngày 5/11/2018.