15:39 31/05/2021

Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày cho trẻ em phải cách ly do Covid-19

Nhật Dương -

Hiện có khoảng 6% trường hợp phải cách ly F1 là trẻ em. Tỷ lệ này có thể sẽ nhiều hơn khi lượng cách ly tại khu công nghiệp, khu chế xuất tăng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 31/5 cho biết: Bộ này đã có quyết định về việc hỗ trợ cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Số lượng trẻ em được hỗ trợ theo danh sách trẻ em bị nhiễm Covid-19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19 theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ ngày 27/4 đến hết ngày 31/12/2021.

Định mức hỗ trợ được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn kinh phí được lấy từ nguồn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (vận động và tích lũy năm 2021).

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em các tỉnh, thành phố thực hiện thủ tục hỗ trợ cho trẻ em và thanh quyết toán ngay sau khi hết thúc hoạt động hỗ trợ.

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc ngày 29/5 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay Bộ và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã quyết định hỗ trợ tiền ăn cho tất cả trẻ em từ 0 - 16 tuổi đang điều trị, cách ly y tế tập trung và phải cách ly y tế tập trung.

Mức hỗ trợ là 80.000 đồng/ngày/trẻ trong 21 ngày, nguồn hỗ trợ từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đồng thời, nguồn quỹ này cũng được hỗ trợ cho 3 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Điện Biên mỗi tỉnh 1,2 tỷ đồng để phòng, chống dịch, trong đó có trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

 

Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hiện có khoảng 6% trường hợp phải cách ly F1 là trẻ em ( 4.083 trường hợp F0 và F1), số liệu này có thể sẽ nhiều hơn khi lượng cách ly tại khu công nghiệp, khu chế xuất tăng.