08:18 01/12/2009

Học phí đại học có thể tăng đáng kể

Vũ Quỳnh

Năm học 2010-2011, mức học phí cao nhất khối đại học có thể sẽ là 340.000 đồng/tháng

Bên cạnh mức tăng học phí thì Bộ Gáo dục và Đào tạo cũng đề xuất giảm tới 70% học phí cho nhiều ngành học.
Bên cạnh mức tăng học phí thì Bộ Gáo dục và Đào tạo cũng đề xuất giảm tới 70% học phí cho nhiều ngành học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định về cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, năm học 2010-2011 mức học phí cao nhất khối đại học sẽ là 340.000 đồng/tháng; khối trung cấp nghề là 270.000 đồng. Năm 2014, lần lượt mức thu học phí sẽ là 800.000 đồng/tháng đối với bậc đại học và 700.000 đồng khối trung cấp.

Như vậy, nếu dự thảo được phê duyệt, năm học tới, mức trần học phí đại học sẽ tăng thêm 100.000 đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, bên cạnh mức tăng học phí thì Bộ Gáo dục và Đào tạo cũng đề xuất giảm tới 70% học phí cho nhiều ngành học. Cụ thể, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề; con gia đình hộ cận nghèo sẽ được giảm 50% học phí. Học sinh, sinh viên các ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành nặng nhọc, độc hại khác được giảm tới 70% học phí.

Đặc biệt, đối với học sinh tiểu học, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, dự bị đại học và hệ cử tuyển, học sinh, sinh viên mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa hoặc tàn tật, thuộc diện hộ nghèo, hoặc học ngành sư phạm... được miễn học phí.

Riêng các cơ sở giáo dục ngoài công lập được tự quyết định mức học phí. Tuy nhiên, phải thực hiện nghiêm túc quy chế 3 công khai  mà Bộ Gáo dục và Đào tạo quy định.