14:08 10/02/2021

Học sinh Hà Nội sẽ học trực tuyến hay trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết?

Nhật Dương

Trường hợp dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ trình thành phố văn bản đề xuất phương án dạy học phù hợp

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đây là nội dung chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng phương án dạy học trong tình hình mới.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế.

Sau khi nghỉ Tết xong, nếu tình hình dịch bệnh được khống chế, học sinh quay trở lại học bình thường thì các trường tổ chức dạy học ngay từ tiết đầu. Các trường không tổ chức những hoạt động khác ảnh hưởng đến chương trình học.

Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp thì chờ chỉ đạo của Tp Hà Nội và sẵn sàng dạy học trực tuyến.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý, việc dạy học trực tuyến phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phối hợp liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc quản lý, giám sát việc học tại nhà của học sinh. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ triển khai ngay việc tập huấn giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sở cũng yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục cần bám sát tình hình dịch bệnh để nắm bắt thông tin, cũng như dự đoán chương trình hành động, kế hoạch giáo dục phù hợp.

Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại đề nghị các nhà trường trên địa bàn thành phố chuẩn bị chu đáo việc đón Tết cho giáo viên, học sinh; phân công trực Tết nghiêm túc, an toàn, phòng chống cháy nổ. Các trường học, cơ sở giáo dục chủ động triển khai chương trình nhà trường do Sở xây dựng để nắm bắt được lộ trình, thời gian triển khai các giai đoạn dạy học.

Trong tình hình hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ bám sát chỉ đạo của thành phố. Từ nay đến ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, nếu dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ trình thành phố văn bản đề xuất phương án dạy học phù hợp.

Trường hợp nếu tiếp tục triển khai dạy học trực tuyến thì các trường học, cơ sở giáo dục cần tập trung chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đủ chương trình, kể cả các môn học cần thí nghiệm, Thể dục, Âm nhạc.