14:38 26/05/2021

Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực mới

Phúc Minh -

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm Phó Chủ tịch thường trực…

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Cụ thể, tại Quyết định số 767/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay ông Đinh Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính đã được bổ nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đồng thời, tại Quyết định số 769/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thay bà Nguyễn Thị Minh, nguyên Tổng Giám đốc đã nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Hội đồng quản lý) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và thành viên khác do Chính phủ quy định.

Hội đồng quản lý có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý là 05 năm.