12:41 08/07/2022

Hội nghị lần thứ nhất các nhà đầu tư của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội diễn ra vào ngày 13/7

Thanh Xuân

Hội nghị lần thứ nhất các nhà đầu tư của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã được Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam triệu tập họp lần thứ nhất vào ngày 13/7/2022 sau hơn một tháng làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư cá nhân và với Hội...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trường Đại học dân lập, Quản trị kinh doanh được Chính phủ cho phép thành lập bằng Quyết định 405/TTg ngày 15/6/1996. Quyết định nêu rõ, Trường Đại học dân lập, Quản trị kinh doanh trực thuộc “Trung ương Hội Khoa học kinh tế Việt Nam". Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 750 ngày 19/5/2006 đổi tên thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ như ngày nay.

Trước khi tuyển sinh khóa đầu GS.Trần Phương, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam đã xác nhận có 28 nhà đầu tư, tham gia cùng Hội.

Theo Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật sửa đổi một số diều của Luật Giáo dục đại học năm 2018, xác định nhà đầu tư gồm cả tổ chức (Hội Khoa học kinh tế Việt Nam) và các nhà đầu tư cá nhân.

Hội nghị đã được Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam triệu tập họp lần thứ nhất vào ngày thứ tư 13/7/2022, sau hơn một tháng làm việc trực tiếp với từng nhà đầu tư cá nhân và với Hội Khoa học kinh tế Việt Nam.