15:24 09/08/2019

Hơn 44 triệu cổ phiếu HLG của Tập đoàn Hoàng Long sắp bị hủy niêm yết

Hà Anh

Hơn 44 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Hoàng Long sẽ bị hủy niêm yết trên HOSE từ ngày 9/9 tới và ngày giao dịch cuối cùng trên sàn HOSE là ngày 6/9/2019

Một trong những sản phẩm & dịch vụ của Tập đoang Hoàng Long.
Một trong những sản phẩm & dịch vụ của Tập đoang Hoàng Long.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố Quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE).

Cụ thể, hơn 44 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Hoàng Long sẽ bị hủy niêm yết trên HOSE từ ngày 9/9 tới và ngày giao dịch cuối cùng trên sàn HOSE là ngày 6/9/2019.

HOSE cho biết, nguyên nhân cổ phiếu này bị hủy niêm yết là do "tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp HOSE và SSC nhận thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư" thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điều m khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ và điểm 1.11 khoản 1 Điều 26 Quy chế niêm yết chứng khoán tại HOSE ban hành kèm theo quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/20198.

Được biết, cổ phiếu HLG bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch, kể từ ngày 19/6 tới theo quyết định ngày 12/6/2019 của Tổng giám đốc HOSE với nguyên nhân là do công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trước đó, cổ phiếu này bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 27/5/2019 với nguyên nhân là do cho đến thời điểm hiện tại, giữa công ty và đơn vị kiểm toán không thống nhất các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính 2018 nên đơn vị kiểm toán không thể phát hành Báo cáo tài chính dẫn đến công ty không có Báo cáo tài chính để công bố thông tin theo quy định hiện hành và công ty cũng không có phương án tối ưu để khắc phục.

Theo báo cáo công ty công bố, kết thúc quý 2/2019, công ty lãi 24,2 tỷ, tăng hơn 3 tỷ so với cùng kỳ và lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty báo lãi 50,96 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với cùng kỳ.