07:53 13/12/2021

IMP dự kiến trình cổ đông về việc miễn chào mua công khai đối với SK Investment Vina III Pte. Ltd

Hà Anh

Ngày 4/1/2022 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để IMP thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thời gian lấy ý kiến cổ đông là từ 12/1/2022 đến 27/1/2022.

Biểu đồ điểm chỉ số IMP.
Biểu đồ điểm chỉ số IMP.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) công bố quyết định của HĐQT thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, ngày 4/1/2022 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để IMP thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thời gian lấy ý kiến cổ đông là từ 12/1/2022 đến 27/1/2022.

Cụ thể, HĐQT công ty trình cổ đông thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 75%; Trình cổ đông về việc miễn chào mua công khai đối với việc chuyển nhượng cổ phần giữa SK Investment Vina III Pte. Ltd và các cổ đông hiện hữu của công ty dẫn đến việc SK Investment Vina III Pte. Ltd trở thành nhà đầu tư nắm giữ trên 45% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Trong đó, cổ đông dự kiến chuyển nhượng là KWE Beteiligungen AG, Eardley Holding AG, Helvetische Bank AG, Krungthai Zmico Securities Company Limited, Marco Martinelli và Peter Paul Tschirky.

Trước khi chuyển nhượng, SK Investment Vina III Pte. Ltd đang sở hữu 29,42% vốn điều lệ tại IMP và dự kiến nhận chuyển nhượng là 17,05% vốn điều lệ để nâng tỷ lệ sở hữu lên 46,47% vốn điều lệ.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã có khuyến nghị "khả quan" dành cho IMP với giá mục tiêu 81.900 đồng/CP, tương ứng mức sinh lời cổ phiếu dự kiến là 10,1%, bao gồm lợi suất cổ tức 2,6%, dựa theo giá đóng cửa ngày 9/12 (chốt phiên ở mốc 76.200 đồng/cổ phiếu).

Nguyên nhân là IMP đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2021, bao gồm doanh thu 1,1 nghìn tỷ đồng (-5% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 202 tỷ đồng (-7% YoY). Vào tháng 11/2021, doanh thu giảm 17% YoY xuống 134 tỷ đồng trong khi lợi nhuận trước thuế giảm 9% YoY xuống còn 27 tỷ đồng, mà chúng tôi cho là do tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đối với lưu lượng người đến bệnh viện ở khu vực miền Tây - một trong những thị trường trọng điểm của IMP, vốn đang đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 tương đối nghiêm trọng hơn các khu vực khác.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh tháng 11/2021 đã cải thiện so với tháng trước (MoM) với doanh thu/lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 28%/35% so với tháng 10 nhờ việc nới lỏng các hạn chế về giãn cách xã hội ở Việt Nam.

Cũng trong 11 tháng đầu năm 2021, doanh thu kênh nhà thuốc của IMP giảm 3% YoY trong khi doanh thu kênh bệnh viện giảm 7% YoY. Riêng trong tháng 11, doanh thu kênh nhà thuốc tăng 2% YoY trong khi doanh thu kênh bệnh viện giảm 48% YoY.

VCSC cho biết, kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2021 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi khi doanh thu và lợi nhuận trước thuế hoàn thành lần lượt 82% và 80% dự báo cả năm tương ứng của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng tháng 12 thường chiếm 15%-18% lợi nhuận trước thuế cả năm của IMP - không bao gồm các khoản dự phòng cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ, vốn đã không còn kể từ năm 2020. Do đó, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo hiện tại của chúng tôi.