12:09 19/02/2013

Khó tạm dừng và thu hồi một số dự án bất động sản

P.V

Hiện cả nước có 285 dự án bất động sản bị tạm dừng triển khai, trong đó có 7 dự án vi phạm pháp luật đất đai

Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, nhiều địa phương phải tiến hành rà soát các dự án bất động sản, tạm dừng và thu hồi một số các dự án chưa giải phóng mặt bằng hoặc thiếu vốn triển khai - <i>Nguồn: VTV.&nbsp; </i><br>
Thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, nhiều địa phương phải tiến hành rà soát các dự án bất động sản, tạm dừng và thu hồi một số các dự án chưa giải phóng mặt bằng hoặc thiếu vốn triển khai - <i>Nguồn: VTV.&nbsp; </i><br>