14:42 19/09/2022

Khoáng sản Bình Thuận họp bất thường, bầu ban lãnh đạo mới

Đỗ Mến -

Công ty cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (Mã CK: KSA) vừa ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường với nhiều nội dung quan trọng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết số 01 ngày 10/9/2022, Đại hội đồng cổ đông KSA đã nhất trí, thông qua 9 nội dung gồm Bãi nhiệm Thành viên Hội đồng quan trị và kiểm soát viên vi phạm và hết nhiệm kỳ 2014-2019, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thông qua chương trình khôi phục sản xuất kinh doanh, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thông qua chương trình giảm vốn điều lệ, hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông. Giao Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán. Thông qua tờ trình về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người quản lý doanh nghiệp và Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận hiện có.

Được biết, KSA dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ lần 1 vào ngày 24/7/2022 nhưng chỉ có 20 cổ đông và đại diện tham gia (chiếm, tỷ lệ 3,9%). Lần 2 vào ngày 21/8/2022 có 66 cổ đông và đại diện tham gia (chiếm 4,3%).

Sau 2 lần tổ chức bất thành, vào ngày 10/9/2022, có 268 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, đại diện cho 42.911.186 cổ phần, chiếm tỷ lệ 45,93% trên tổng số cổ phần biểu quyết của công ty.

ĐHĐCĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Công là Chủ tịch HĐQT. Đồng thời thông qua phương án chia lợi nhuận tỷ lệ 5% mệnh giá tức là bằng 500 đồng/cổ phần.

Theo biên bản họp, một số cổ đông yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 cần phải làm rõ trách nhiệm sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông. Có ý kiến cho rằng, Hội đồng quản trị mới bầu cần tiếp cận được Hội đồng quản trị cũ để nhận lại sổ sách, tài liệu, tài sản… khi Hội đồng quản trị cũ không có biểu hiệu hợp tác. Nếu có thể cần nhờ đến cơ quan bảo vệ pháp luật hỗ trọ.

Chủ tọa cũng nêu khó khăn của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới là do Hội đồng quản trị cũ không hợp tác, không có bất cứ báo cáo tài chính nào từ năm 2019. Tuy nhiên, việc đầu tiên cần làm là phải bầu ra được Hội đồng quản trị mới để có tư cách pháp nhân làm việc với các cơ quan chức năng, từ đó mới tiếp cận được Hội đồng quản trị cũ, đưa những sai phạm của bộ máy lãnh đạo cũ ra trước pháp luật, đồng thời mời cơ quan công an vào cuộc.

Đại hội đồng cổ đông yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 phải liên đới bồi thường toàn bộ 100% các thiệt hại của Công ty và các Cổ đông công ty trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không đến giải trình tại Đại hội, nên Đại hội không có cơ sở để xem xét giảm tỷ lệ bồi thường. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chỉ đạo tính toán và sẽ có thông báo con số cụ thể.

Hơn 93 triệu cổ phiếu KSA bị hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu từ ngày 25/2/2022 sau khi vụ việc bà Phạm Thị Hinh (cựu Chủ tịch HĐQT) bị cơ quan tố tụng đưa ra xét xử.

Theo bản án năm 2020, bà Hinh và các đồng phạm đã thực hiện các hành vi tạo cung, cầu giả tạo để thao túng chứng khoán. Hành vi này diễn ra từ ngày 11/12/2015 đến ngày 8/7/2016, gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư tham gia giao dịch cổ phiếu KSA với tổng thiệt hại hơn 8 tỷ đồng.

Với hành vi trên, bà Hinh bị xử phạt mức án 18 tháng tù về tội Thao túng chứng khoán