06:00 02/08/2021

Khởi động dự án luồng sông Hậu giai đoạn 2 gần 2.600 tỷ đồng, thông thuỷ đất "Chín rồng"

Ánh Tuyết

Trong quý 3, dự án luồng tàu biển vào sông Hậu giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 2.596 tỷ đồng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu, sớm phát huy hiệu quả tổng thể toàn dự án...

Giai đoạn 2 dự án luồng tàu biển vào sông Hậu được hoàn thành sẽ thu hút được các tàu trọng tải đến 20.000 tấn đầy tải lưu thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Giai đoạn 2 dự án luồng tàu biển vào sông Hậu được hoàn thành sẽ thu hút được các tàu trọng tải đến 20.000 tấn đầy tải lưu thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định 1371/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 2.

 
Các gói thầu được thực hiện vào quý 3/2021 theo loại hợp đồng trọn gói. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 của dự án là 2.596,17 tỷ
đồng. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, 07 gói thầu thuộc dự án gồm: gói thầu SH2- TV01 tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; cắm cọc giải phóng mặt bằng; gói thầu SH2- TV02 tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; gói thầu SH2-TV03 tư vấn giám sát công tác khảo sát; gói thầu SH2- TV04 tư vấn rà soát, điều chỉnh và xây dựng định mức cho dự án.

Gói thầu SH2- BM01 lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ; gói thầu SH2- BM02 thi công rà phá bom mìn, vật nổ và gói thầu SH2- BM03 giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 của dự án là: 2.596,17 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2023. Dự kiến phân bổ kế hoạch vốn từng năm theo kế hoạch triển khai thực hiện như sau: Năm 2021: 200 tỷ đồng; năm 2022: 1.250 tỷ đồng; năm 2023: 1.000 tỷ đồng; năm 2024: 146,17 tỷ đồng để thanh quyết toán.

Các hạng mục trong giai đoạn 2 bao gồm: kè bảo vệ bờ khu vực bờ Nam ngã 3 sông Hậu và kênh Đại An và khu vực dọc kênh Quan Chánh Bố hiện hữu tổng chiều dài 18,6km. Xây dựng 1 tuyến đường bộ dọc bờ Nam kênh Tắt đào mới tổng chiều dài khoảng 4,76 km, đường cấp IV đồng bằng. Hệ thống neo tại 2 khu tránh tàu. Nhà quản lý cơ quan chuyên ngành hàng hải, tại xã Dân Thành.

Trước đó, giai đoạn 1 dự án Luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu hoàn thành và khai thác từ tháng 4/2017 cho tàu trọng tải đến 10.000 tấn đầy tải, 20.000 tấn giảm tải, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Tuy nhiên, do chưa thực hiện giai đoạn 2, nên hiệu quả tổng thể của dự án chưa được phát huy tối đa, ảnh hưởng đến quá trình khai thác liên tục của luồng tàu. Nếu giải quyết được vấn đề này sẽ thu hút được các tàu có trọng tải đến 20.000 tấn đầy tải lưu thông thường xuyên trên tuyến luồng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng hàng hóa thông qua hàng năm.

 

Công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu là dự án trọng điểm quốc gia với mục tiêu mở rộng luồng tàu ổn định lâu dài cho tàu biển có trọng tải 10.000 DWT đầy tải đến 20.000DWT giảm tải ra vào, đảm bảo thông qua lượng hàng hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án được khởi công tháng 12/2009, thông luồng kỹ thuật tháng 1/2016 và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 4/2017.