10:01 22/07/2021

Không để hồ sơ nhận hỗ trợ gói 26.000 tỷ đồng "chuyển đi, chuyển lại nhiều lần"

Phúc Minh

Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định số 23, không để hồ sơ quá hạn. Trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót cần kịp thời hướng dẫn, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu này ngày 21/7 về việc khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68 (gói 26.000 tỷ đồng) và Quyết định số 23/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành địa phương báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp, người lao động tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi nhất cho người lao động và doanh nghiệp.

Đồng thời, phân công, theo dõi nắm bắt, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sớm lập hồ sơ để được giải quyết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh, tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định tại Quyết định số 23; không để hồ sơ quá hạn, trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót cần kịp thời hướng dẫn, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết các thủ tục liên quan theo quy định. Khi nhận được quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động của sở, thực hiện chuyển ngay kinh phí để doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, nhằm duy trì việc làm.

Ngoài ra, kịp thời thực hiện xác nhận các danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; ngừng việc do Covid-19; danh sách người lao động được doanh nghiệp đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại Quyết định số 23.

Cùng trong ngày 21/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 722/QĐ-BHXH về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do đại dịch Covid-19 trong thực hiện Nghị quyết số 68; thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại bảo hiểm xã hội 19 tỉnh, thành phố.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68; Quyết định số 23/2021, đến nay Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc gửi thông báo về số tiền khoảng 4.322 tỷ đồng do giảm mức đóng vào Quỹ Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến hơn 375.000 đơn vị, với trên 11,2 triệu lao động.