06:47 21/05/2019

Không giao dịch chứng khoán, thêm hai công ty bị phạt

Hà Anh

Dược phẩm Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc) và Công ty Cổ phần Cấp nước Sơn La (tỉnh Sơn La) bị phạt mỗi công ty là 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc) và Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La (tỉnh Sơn La) do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể: mỗi công ty bị phạt 350 triệu đồng theo quy định tại theo quy định tại điểm e khoản 2a Điều 14 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được bổ sung theo Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang (An Giang) bị phạt 70 triệu đồng do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.

Còn Công ty cổ phần Phát triển Toàn cầu Dương Hiếu (Tp. Thái Nguyên) bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Theo đó, công ty này đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE không đúng thời hạn về Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 04a/NQ-HĐQT/2017 ngày 12/07/2017, Nghị quyết HĐQT số 05a/NQ-HĐQT/2017 ngày 24/08/2017 và Nghị quyết HĐQT số 07a/NQ-HĐQT/2017 ngày 06/11/2017).