19:17 08/05/2021

Không nộp báo cáo tài chính kiểm toán, một loạt cổ phiếu đối mặt nguy cơ bị huỷ niêm yết

Hà Anh -

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố một loạt cổ phiếu gồm: VMI, SJC, NHP và DPS phải giải trình và công bố thông tin việc chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán 03 năm liên tiếp từ 2018-2020...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể: CTCP Khoáng sản và Đầu tư Visaco (mã VMI); CTCP Sông Đà 1.01 (mã SJC); CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (mã NHP-HNX); CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (mã DPS-HNX) chưa nộp báo cáo tài chính năm có kiểm toán 3 năm liên tiếp từ năm 2018-2020;

Như vậy, các cổ phiếu trên thuộc trường hợp bị huỷ bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

HNX đề nghị các công ty trên báo cáo giải trình theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế Niêm yết chứng khoán kèm theo Quyết định số 639/QĐ-SGDHN ngày 24/11/2017 sửa đổi, bổ sung Quy chế niêm yết chứng khoán của Tổng giám đốc HNX và văn bản giải trình và công bố thông tin gửi về HNX chậm nhất ngày 12/5 tới.

Trước đó, HNX đã tạm ngừng giao dịch cổ phiếu VMI từ ngày 24/7/2019; cổ phiếu SJC và DPS bị tạm dừng giao dịch từ ngày 24/7/2020; còn cổ phiếu NHP bị tạm ngừng giao dịch từ ngày 8/4/2021.

Đồng thời, HNX đưa cổ phiếu CTX của Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Việt Nam; cổ phiếu ACM của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường; cổ phiếu LUT của CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài vào diện bị cảnh báo từ ngày 10/5 tới do chậm nộp BCTC năm 2020 đã kiểm toán quá 15 ngày theo quy định tại điểm 1.6 khoản 1 Điều 13 Quy chế Niêm yết.

HNX sẽ có thông báo về việc đưa các cổ phiếu này ra khỏi diện bị cảnh báo khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo theo quy chế niêm yết.