3 nhóm vấn đề khiến dự án đầu tư bị vướng mắc
Đầu tư

3 nhóm vấn đề khiến dự án đầu tư bị vướng mắc

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện có 13 vấn đề liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định của Luật, Nghị quyết của Quốc hội, 30 vấn đề liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định của Nghị định, Thông tư và 171 vấn đề vướng mắc do có cách hiểu chưa thống nhất, cần được hướng dẫn thực hiện…
Đầu tư

Động lực cải cách chưa tạo đột phá lớn

“Tại sao nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ứng phó với dịch Covid-19 chưa hiệu quả như mong đợi? Đây có lẽ là lúc phải gắn cải cách với các giải pháp phục hồi kinh tế để tạo ra “cỗ máy” đẩy nền kinh tế tăng trưởng hiệu quả hơn”, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và hội nhập (Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam -VCCI) nhấn mạnh...