Việt Nam – Campuchia nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD
Tiêu điểm

Việt Nam – Campuchia nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet nhất trí hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; đẩy mạnh thương mại song phương, đặc biệt là thương mại biên giới và hợp tác phát triển kinh tế khu vực giáp biên; phấn đấu đạt mốc kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD trong thời gian tới…