17:37 08/09/2021

Khuyến khích đấu giá đất bằng hình thức trực tuyến

Đỗ Phong -

Tỉnh Thanh Hóa khuyến khích các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ động lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất bằng phần mềm đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 13692/UBND-KTTC về việc tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trong bối cảnh dịch Covid-19.

Hiện nay dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, khó lường, khó kiểm soát. Một số huyện và thành phố Thanh Hóa đã thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh trên, để thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và duy trì đà phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban chỉ đạo quốc gia và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản có liên quan.

Chủ động quyết định việc tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương chưa thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo tuân thủ đúng quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn liên quan đến các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, hiện đã có 4 phần mềm đấu giá trực tuyến được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đã có trường hợp đấu giá trực tuyến thực hiện thành công.

Do đó, để tổ chức các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch Covid-19, tỉnhThanh Hóa khuyến khích Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chủ động lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến tại các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất bằng phần mềm đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp khẩn trương làm việc với Cục Bổ trợ tư pháp- Bộ Tư pháp và các Doanh nghiệp cung cấp phần mềm đấu giá trực tuyến, để sớm có được bản quyền phần mềm đấu giá trực tuyến nhằm áp dụng rộng rãi trong các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa thực hiện hiệu quả các biện pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.