20:18 08/06/2021

Thanh Hóa đấu giá 127 lô đất

Thanh Xuân

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu nhà ở thuộc khu tái định cư Đồng Bông - Đồng Sác…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quyết định, khu đất đấu giá thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Đồng Bông - Đồng Sác thuộc xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn phê duyệt tại Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 và điều chỉnh tại Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 14/11/2019.

Khu đất đấu giá gồm 127 lô với tổng diện tích 14.311m2 có thời hạn sử dụng là 50 năm tính từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Tuy nhiên, đối với người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Hiện tại, khu đất đấu giá đã được hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

Cũng theo quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn có trách nhiệm cắm mốc khu đất tại thực địa trước khi tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã phê duyệt và theo đúng quy định.

Khu tái định cư có quy mô diện tích là 10,48ha, được xác định với các chức năng khu ở tái định cư, trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa khu phố, cây xanh, tôn giáo tín ngưỡng.

Việc khu tái định cư được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án như đường giao thông nối thành phố Sầm Sơn với khu kinh tế Nghi Sơn, khu du lịch Quảng trường biển và phố đi bộ thành phố Sầm Sơn...

Ngoài ra, cũng tại thành phố Sầm Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu biệt thự thấp tầng thuộc khu dân cư, tái định cư cánh đồng sông Đông, phường Quảng Cư.

Khu đất đấu giá gồm 20 lô đất biệt thự từ lô BT23 đến BT42 thuộc mặt bằng quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu dân cư, tái định cư cánh đồng sông Đông được phê duyệt tại Quyết định số 7637/QĐ-UBND ngày 24/10/2016.