10:47 10/12/2021

KienlongBank chính thức bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Hà Anh

Ông Trần Ngọc Minh chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Kienlongbank, kể từ ngày 9/12/2021.

Ông Trần Ngọc Minh sinh năm 1984, là Thạc sỹ kinh tế Học viện Ngân hàng và đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính.
Ông Trần Ngọc Minh sinh năm 1984, là Thạc sỹ kinh tế Học viện Ngân hàng và đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính.

Ngân hàng TMCP Kiên Long - KienlongBank (mã KLB-UPCoM) vừa công bố bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của KLB.

Theo đó, ông Trần Ngọc Minh chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Kienlongbank, kể từ ngày 9/12/2021.

Như vậy, Ban điều hành hiện tại của KLB gồm: Tổng giám đốc là ông Trần Ngọc Minh. Các Phó tổng gồm: ông Lê Trung Việt, ông Nguyễn Hoàng An, ông Đỗ Anh Tuấn; ông Nguyễn Văn Minh, ông Võ Quốc Lợi và bà Phạm Mỹ Chi kiêm Kế toán trưởng.

Trước đó, HĐQT Kienlongbank đã thông qua quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Minh - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 15/10/2021.

Ông Trần Ngọc Minh sinh năm 1984, là Thạc sỹ kinh tế Học viện Ngân hàng và đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính. Trước khi gia nhập Kienlongbank, ông Minh từng nắm giữ các vị trí quản lý tại các Ngân hàng (Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh, Trưởng phòng Thẩm định Hội sở) và phụ trách Tài chính một số Tập đoàn lớn (Giám đốc Nguồn vốn, Trưởng Ban Tài chính, Phó Tổng giám đốc…).

Ông gia nhập và đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Kienlongbank từ ngày 7/1/2021, đảm trách các mảng việc cụ thể: Phụ trách công tác Nguồn vốn, Khách hàng chiến lược, khách hàng mới và xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến bán các sản phẩm, dịch vụ, xây dựng đội ngũ bán hàng tại Hội sở và các Đơn vị Kinh doanh…

Mới đây, KLB đã phát hành hơn 41.586.082 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới. Theo đó, tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (29/10/2021) là 365.281.878 cổ phiếu - trong đó 3.800.000 cổ phiếu quỹ và 361.481.878 cổ phiếu đang lưu hành.