16:44 16/07/2014

Lãi hơn 60 tỷ đồng 6 tháng, BVSC vẫn còn lỗ lũy kế

Hà Anh

Lợi nhuận trước thuế quý 2 của BVSC đạt 25,88 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đạt 61,25 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm

Diễn biến giá cổ phiếu BVS trong tháng - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BVS trong tháng - Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (mã BVS-HNX) công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, doanh thu quý 2 đạt 73,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đạt 139,56 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quý 2 của BVSC đạt 25,88 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng đạt 61,25 tỷ đồng.

Như vậy, doanh thu lũy kế 6 tháng đạt gần 70% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt tương đương 68% kế hoạch. Năm 2014, BVS dự kiến tổng doanh thu đạt 198 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2014 vốn chủ sở hữu của công ty đạt 1.270 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 5% so với cùng kỳ năm 2013; tiền và tương đương tiền đạt 766 tỷ, tăng 230 tỷ đồng so với đầu năm - trong đó tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán đạt 614 tỷ đồng, tăng mạnh 285 tỷ đồng so với đầu năm.

Lỗ lũy kế đến hết tháng 6 của BVSC là 90 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức -149 tỷ đồng hồi đầu năm.