16:59 28/07/2022

Lâm Đồng khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo” trên địa bàn tỉnh

Thanh Xuân

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Sở Xây dựng, UBND các huyện, Tp. Đà Lạt và Bảo Lộc về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đến tình trạng “quy hoạch treo” và “dự án treo” trên địa bàn tỉnh...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh khẩn trương hoàn thành nội dung đồ án quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Rà soát các dự án để có phương án kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kiên quyết thu hồi các dự chậm tiến độ, khắc phục tình trạng “dự án treo”, tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý, bảo đảm yêu cầu, quy định.

Bên cạnh đó, giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát các quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, công khai quy hoạch và kế hoạch thực hiện theo đúng quy định. Tổ chức thẩm định hoặc báo cáo Hội đồng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh).

Đồng thời giao UBND các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông, Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng, Tp. Đà Lạt và Bảo Lộc khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung đô thị và quy hoạch phân khu trình UBND tỉnh phê duyệt (thông qua Sở Xây dựng);

Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch (thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện) bảo đảm tiến độ, chất lượng và khả thi cao; tổ chức thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, trật tự xây dựng và trật tự đô thị sau khi quy hoạch được phê duyệt.

Trước đó, tại buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”  do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tạo cho biết, tiến độ lập, thẩm định, điều chỉnh quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là rất chậm.

Qua đối chiếu báo cáo của UBND TP. Đà Lạt, có 15/22 quy hoạch phân khu kéo dài từ từ 3 năm đến 5 năm và công tác cắm mốc quy hoạch gặp nhiều khó khăn. Đến nay, chỉ có 02/22 đồ án quy hoạch phân khu được duyệt tổ chức cắm mốc. Còn theo báo cáo của UBND TP. Bảo Lộc đối với việc điều chỉnh quy hoạch đô thị, từ năm 2011 đến 2020 có 44 hồ sơ quy hoạch điều chỉnh cục bộ đã phê duyệt. Trong đó 36/44 hồ sơ chưa có ý kiến cơ quan quản lý quy hoạch cấp trên, 34/44 hồ sơ chưa có ý kiến cộng đồng dân cư là chưa thực hiện đúng quy định...