09:00 13/10/2022

Lâm Đồng thu hồi 659.458,9m2 đất để chuyển đổi mục đích xây dựng giao thông

Thanh Xuân

UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận ranh giới, diện tích đất thu hồi và giao Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng để triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.722…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng diện tích thu hồi để chuyển đổi mục đích xây dựng giao thông của tuyến đường này là 659.458,9m2. Trong đó, diện tích thuộc huyện Lạc Dương là trên 327.500m2; thuộc huyện Đam Rông gần 332.000m2. Vị trí, ranh giới đất thu hồi theo bản đồ do Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường và phát triển quỹ đất tỉnh lập, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thẩm định.

Tỉnh Lâm Đồng giao UBND các huyện Lạc Dương, Đam Rông thông báo thu hồi phần diện tích đất đã được HĐND tỉnh thông qua. Sau khi kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo rà soát nguồn gốc đất đai, hồ sơ địa chính và các quy hoạch có liên quan, thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo quy định;

Lập danh mục thu hồi bổ sung diện tích chưa được phê duyệt, danh mục công trình cần thu hồi đất, danh mục công trình cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác và cập nhật dự án vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định…

Qua tìm hiểu, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.722 được UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định phê duyệt ngày 1/10/2021. Dự án này có nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương với tổng vốn đầu tư dự kiến 600 tỷ đồng.
Đây là công trình giao thông cấp 4, có chiều dài tuyến 18,9 km, nối từ ngã 3 đường Trường Sơn Đông - Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương với đường ĐT.722  tới địa bàn xã Đạ Long, huyện Đam Rông.

Tuyến đường khi hoàn thành sẽ mở ra cơ hội kết nối huyện Lạc Dương với huyện Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng; kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk, không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn 2 tỉnh.