19:46 08/03/2010

Lao động nước ngoài không phép sẽ bị trục xuất

Vũ Quỳnh

Chính phủ đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 34 về quản lý lao động nước ngoài

Dự thảo nghị định bổ sung Nghị định 34 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam đang được soạn thảo nhằm siết chặt hơn việc quản lý lao động nước ngoài không phép tại Việt Nam.

Theo dự thảo nghị định mới này, những lao động làm việc tại Việt Nam từ 3 tháng trở lên mà không có giấy phép lao động hoặc chưa gia hạn giấy phép lao động thì không được cấp thị thực, không gia hạn tạm trú và buộc xuất cảnh.

Sau 6 tháng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực, tất cả những lao động hiện đang làm việc bất hợp pháp tại Việt Nam mà vẫn không làm thủ tục để được cấp phép lao động cũng sẽ bị buộc trục xuất.

Đối với người nước ngoài là người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, giấy công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 5năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được chủ đầu tư phía Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.

Ông Lê Quang Trung, Phó cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cho biết, trước đây, Nghị định 34 chỉ quy định về điều kiện cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không quy định về việc nếu lao động không có phép thì sẽ bị xử lý như thế nào.

Theo ông Trung, nghị định mới này có hiệu lực sẽ bổ sung thêm phần thiếu của Nghị định 34, giúp cơ quan chức năng có cơ sở và “quyền” để trục xuất lao động nước ngoài, thay vì không biết cư xử thế nào với lao động bất hợp pháp như hiện nay.

Ngoài ra, nghị định bổ sung Nghị định 34 cũng có điều khoản bắt buộc các nhà thầu, chủ đầu tư công trình phải báo cáo về tình trạng sử dụng lao động nước ngoài, sẽ thuận lợi hơn cho các địa phương rà soát lao động nước ngoài đang làm việc trên từng địa bàn.

Nếu được ban hành, nghị định bổ sung nói trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2010.