09:47 02/05/2021

Lên phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông nếu dịch bùng phát

Thanh Xuân -

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, Bộ Giáo dục lưu ý phải chủ động xây dựng phương án tổ chức kỳ thi nếu dịch Covid-19 bùng phát trở lại

Trong phòng thi, thí sinh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch
Trong phòng thi, thí sinh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Cục Đào tạo (Bộ Công an), các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc về việc tổ chức ôn tập đối với học sinh lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở trực thuộc tiếp tục hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên và hoàn thành theo khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đồng thời, nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh, học viên; đánh giá đúng năng lực của học sinh; nghiêm cấm việc dạy dồn, dạy ép, cắt xén chương trình.

Căn cứ đề thi tham khảo, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp điều kiện thực tế địa phương; Chú trọng củng cố cho học sinh nắm vững những kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình cấp trung học phổ thông, tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 12.

Riêng với nội dung kiến thức lớp 11 học kỳ 2 năm học 2019-2020, thực hiện theo công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh lớp 12 nghiên cứu, học tập quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Các trường chú ý phân loại các nhóm đối tượng học sinh để tổ chức ôn tập cho phù hợp, không gây quá tải, bảo đảm sức khỏe cho học sinh. Cần rà soát các đối tượng học sinh gặp khó khăn trong học tập, vận động mỗi giáo viên hỗ trợ ít nhất một học sinh, tạo điều kiện giúp đỡ các em hoàn thành tốt kỳ thi.