22:07 09/12/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 10-14/12

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2018.

* Ngày 10/12/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (mã SDC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 11/12/2018, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 12/12/2018, Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 14/12/2018, Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả (mã VGP-HNX) trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 10%/cp (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

* Ngày 14/12/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (mã TIX-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (mã SDA-HNX) thông báo việc thay đổi lần 3 thời gian trả cổ tức năm 2011 và năm 2013 bằng tiền của cổ phiếu SDA (ngày đăng ký cuối cùng 26/12/2014) sang ngày 14/12/2018 thay vì ngày 15/12/2017 do công ty đã sử dụng nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2011 và 2013 để đầu tư vào dự án khai thác và chế biến đá marble tại Myanmar.

Dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, nhưng gặp khó khăn về tiêu thụ hàng nên chưa thu hồi được vốn đầu tư giai đoạn 1. Do vậy hiện nay công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2011 và 2013 cho các cổ đông.