20:11 10/06/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 11-15/6

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2018.

* Ngày 11/6/2018, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh (mã HBE-HNX) tả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 12/6/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 13/6/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (mã DBC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 22%/cp (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng).

* Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã BTW-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 750 đồng).

* Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (mã HAD-HNX) thanh toán cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã SFC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 14/6/2018, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex (mã PJT-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng Dầu (mã PMS-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 22,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.250 đồng).

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (mã ARM-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 24%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng).

* Ngày 15/6/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu (mã AMC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).