22:34 14/07/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 15-19/7

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019.

* Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc (mã AAV-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần Phát triển năng lượng Sơn Hà (mã SHE-HNX) trả cổ tức năm 2018 còn lại bằng tiền với tỷ lệ 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

* Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã SHS-HNX) chi trả cổ tức năm tài chính 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần VINAFREIGHT (mã VNF-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần Miền Đông (mã MDG-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng) - trong đó, chi trả cổ tức còn lại năm 2018 là 1% và trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 là 3%.

* Ngày 15/07/2019, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (mã BPC-HNX) thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 17/07/2019, Công ty Cổ phần dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 18/07/2019, Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 18/07/2019, Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện TAYA Việt Nam (mã TYA-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 17,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.770 đồng).

* Ngày 18/07/2019, Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 18/07/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền còn lại năm 2018 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

* Ngày 19/07/2019, Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã VNL-HOSE) thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 19/07/2019, Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin (mã MDC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).