20:50 16/06/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 17-21/6

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 6/2019.

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV-HOSE) chi trả cổ tức đợt 3/2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Thiết bị điện (mã THI-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Long Hậu (mã LHG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (mã SBV-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (mã PMB-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (mã SGH-HNX) tạm ứng chi cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 (mã TV3-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 17/06/2019, Công ty Cổ phần Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã NT2-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 18/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (mã KPF-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần HACISCO (mã HAS-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng bằng tiền mặt).

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (mã NFC-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã VTB-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/06/2019, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí (mã PET-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng IDICO (mã HTI-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Vincom Retail (mã VRE-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng).

* Ngày 20/06/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (mã ASG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 21/06/2019, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (mã BMI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng).

* Ngày 21/06/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (mã VND-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 21/06/2019, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 21/06/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã HTC-HNX) chi cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 21/06/2019, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hoà (mã KHP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 21/06/2019, Công ty Cổ phần Cao Su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 21/06/2019, Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO (mã VTO-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng).