23:44 20/07/2019

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 22-26/7

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 7/2019.

* Ngày 22/07/2019, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 22/07/2019, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã BSC-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 03%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 22/07/2019, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong-Kiên Giang (mã SKG-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/07/2019, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng).

* Ngày 24/07/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long (mã CCL-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng).

* Ngày 24/07/2019, Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (mã VNE-HOSE) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).

* Ngày 25/07/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 25/07/2019, Tổng công ty Việt Thắng - Công ty Cổ phần (mã TVT-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 100%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng).

* Ngày 25/07/2019, Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt nam (mã VNR-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 25/07/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Bia hà Nội (mã HAT-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (mã TDH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã AGM-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Thương mại Bia hà Nội (mã HAT-HNX) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã TVS-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 26/07/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt cuối năm 2018 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).