23:24 21/10/2018

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 22-31/10

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 10/2018.

* Ngày 22/10/2018, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-CTCP (mã PVC-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2,8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 280 đồng).

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên (mã HTV-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

* Ngày 22/10/2018, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) thanh toán cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 23/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng (mã DXV-HOSE) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 24/10/2018, Công ty Cổ phần FECON (mã FCN-HOSE) rả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 24/10/2018, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng (mã HCT-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (mã HLD-HNX) chi trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền với tỷ lệ 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (mã HT1-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 25/10/2018, Công ty Cổ phần pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 01/2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 25/10/2018, Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (mã BBS-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 25/10/2018, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã VCB-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng).

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã SHA-HOSE) thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

* Ngày 26/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Thạch cao Xi măng (mã TXM-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

* Ngày 30/10/2018, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng).

* Ngày 30/10/2018, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã HCD-HOSE) điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 sang ngày 30/10/2018 thay vì ngày 20/8/2018 do công ty cần thêm thời gian thu xếp nguồn tiền chi trả cổ tức.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Trang (mã TFC-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng).

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (mã VPD-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổphiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) thanh toán cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3,682%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.682 đồng).

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã NDX-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 31/10/2018, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (mã SAB-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (mã CMV-HOSE) chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng). Trong đó: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt là 5%/mệnh giá và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 là 5%/cổ phiếu.

* Ngày 31/10/2018, Công ty Cổ phần TRANSIMEX (mã TMS-HOSE) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).