23:40 01/06/2010

Lịch trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu của TS4 và SKS

Hà Anh

TS4 trả cổ tức với tỷ lệ 6%, SKS trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 8% và thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ 4:3

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối để trả cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu của TS4 và SKS.

* 14/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 16/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 (mã TS4-HOSE).

Theo đó, ngày 15/7, TS4 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản số 4.

* Ngày 10/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà (mã SKS-HNX).

Theo đó, ngày 25/6, SKS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Đồng thời, SKS sẽ thực hiện quyền mua với tỷ lệ 4:3 với giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 22/6 -15/7/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 22/6 - 19/7/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức và làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức và làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền mua tại Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sông Đà - lô 117 Khu giãn dân Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.