14:35 20/10/2020

LIX và NET: Ngược chiều lợi nhuận quý 3

Quỳnh Nguyễn

Cùng sản xuất kinh doanh hoá phẩm, chất tẩy rửa nhưng trong quý 3, NET ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 58,3% trong khi LIX giảm nhẹ

NET thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ về kết quả kinh doanh bất chấp chi phí hoạt động tăng mạnh trong quý 3, LIX phải tiết kiệm chi phí bán hàng để thu hẹp sự sụt giảm lợi nhuận trong kỳ.

Công ty cổ phần Bột giặt NET (mã: NET) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng lần lượt 40,2% và 58,3% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt 380,5 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 34 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 29,6 tỷ đồng, tăng 58,3%.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp của NET đã cải thiện mạnh từ mức 20,1% lên mức 22,9% trong quý 3/2020. Nhờ đó, dù cho chi phí bán hàng tăng 54%, chi phí quản lý tăng 31,3%, lợi nhuận trước thuế của NET vẫn tăng đến 70%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần NET đạt 1.107 tỷ đồng, tăng 37,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 119 tỷ đồng, tăng 108,6%; lợi nhuận sau thuế đạt 103.7 tỷ đồng, tăng 93,5% so cùng kỳ năm 2019.

Kết quả kinh doanh quý 3: Diễn biến trái chiều của LIX và NET - Ảnh 1.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý 3 của NET và LIX

Công ty cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX) cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm nhẹ, lần lượt -1,2% và -0,5% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu thuần đạt gần 650 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 60 tỷ đồng.

Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp của LIX đã giảm từ mức 23,3% của quý 3/2019 xuống mức 20,8% quý 3/2020. Qua đó, đã kéo sụt lợi nhuận của LIX xuống nhẹ (-0,5%) dù cho LIX đã tiết giảm 28,9% chi phí bán hàng, tương ứng giảm gần 21 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của LIX đạt 2.219 tỷ đồng, tăng 19,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 201,7 tỷ đồng, tăng 22,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, xét chung 9 tháng đầu năm 2020, LIX và NET đều có được doanh thu bán hàng và lợi nhuận tăng trưởng cao, cải thiện được biên lợi nhuận gộp từ mức 19,1% lên mức 23,1% đối với NET và từ mức 22,6% lên mức 27% đối với LIX. 

Kết quả kinh doanh quý 3: Diễn biến trái chiều của LIX và NET - Ảnh 2.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính quý 3 NET và LIX

Năm 2020, NET đặt mục tiêu đạt 1.300 tỷ đồng doanh thu và 86,28 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy kết thúc 9 tháng đầu năm NET đã hoàn thành trên 85% kế hoạch doanh thu và vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Năm 2020, LIX đặt kế hoạch doanh thu 2.772 tỷ đồng và 230 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả đạt được trong 9 tháng, LIX đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch doanh thu cả năm và 87,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm