14:17 20/10/2020

SCS: Quý 3 lợi nhuận giảm nhẹ, 9 tháng đạt 80% kế hoạch năm

Quỳnh Nguyễn

Trong kỳ, dù doanh thu sụt giảm 10%, biên lợi nhuận gộp giảm nhưng có thêm khoản thu tiền lãi cho vay

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hoá Sài Gòn (mã: SCS, SCSC) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020/. Theo đó, các chỉ tiêu kinh doanh chính trong kỳ đều sụt giảm quanh mức 10% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, 9 tháng đầu năm SCS hoàn thành hơn 80% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Cụ thể, trong quý 3, SCSC đạt 167,5 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 10,4%; lợi nhuận gộp đạt 130,7 tỷ đồng, giảm 12,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 123,5 tỷ đồng, giảm 9,3% so với quý 3/2019.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 495,4 tỷ đồng, giảm 9,7%; lợi nhuận gộp giảm 11% đạt mức 387,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 361,5 tỷ đồng, giảm 7,8% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Trong quý 3 và 9 tháng, SCSC đều ghi nhận doanh thu sụt giảm, biên lợi nhuận gộp giảm. Tuy nhiên, nhờ khoản doanh thu hoạt động tài chính tăng, qua đó, giúp thu hẹp mức giảm của lợi nhuận trước thuế. Cụ thể, trong kỳ, SCSC phát sinh thêm khoản thu từ tiền lãi cho vay, qua đó hoạt động tài chính đóng góp lần lượt 7,9 tỷ đồng và 20,9 tỷ đồng trong quý 3 và 9 tháng đầu năm, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính cho biết, tại ngày 30/09/2020, SCSC có 201 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và hơn 54 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn; 165 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn (so với hồi đầu năm là 56 tỷ đồng). SCSC không có bất kỳ khoản vay ngắn và dài hạn nào.

Năm 2020, SCSC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 450 tỷ đồng. Với kết quả nói trên, 9 tháng SCSC hoàn thành hơn 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

SCSC là công ty được thành lập vào tháng 4/2008. Sự ra đời của SCSC nhằm đầu tư xây dựng và phát triển Nhà ga hàng hoá Hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện SCSC có 3 cổ đông lớn nắm giữ khoảng 66% vốn điều lệ của SCSC gồm: Công ty cổ phần Gemadept (mã: GMD) sở hữu 36,73%; Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam  (mã: ACV) sở hữu 14,95% và Quân chủng Phòng không Không quân - Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 nắm giữ 14,34%.

Mới đây, SCSC vừa bổ nhiệm ông Mai Xuân Cảnh thay thế ông Phạm Bích Vượng, là thành viên Hội đồng quản trị công ty, đồng thời là người đại diện vốn của Quân chủng Phòng không Không quân - Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 tại SCSC.