17:30 29/03/2018

Loạt công ty “họ Handico” kinh doanh thua lỗ, chưa bảo đảm an toàn vốn

Kiều Châu

Thanh tra Bộ Tài chính cho rằng, Handico và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Handico vẫn để xảy ra hàng loạt những tồn tại về quản lý tài chính, kế toán và thuế

Trụ sở Handico
Trụ sở Handico

Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Handico.

Ngoài Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, 5 công ty khác thuộc "họ Handico" cũng nằm trong diện thanh tra đợt này bao gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68, Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và đô thị Hà Nội, Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội.

Tại kết luận thanh tra này, Thanh tra Bộ Tài chính cho rằng, Handico và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Handico vẫn để xảy ra hàng loạt những tồn tại về quản lý tài chính, kế toán và thuế.

Kinh doanh thua lỗ, chưa bảo toàn vốn

Tại kết luận này, Thanh tra Bộ Tài chính cho biết có 2 công ty do Công ty mẹ - Tổng công ty đầu tư vốn hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ hoặc còn lỗ lũy kế nên chưa bảo toàn và phát triển vốn; có khả năng rủi ro về an toàn tài chính.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68 có số lỗ lũy kế 49 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2016) và Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội cũng có số lỗ lũy kế 6,6 tỷ đồng.

Kết luận cũng chỉ ra rằng, tại ngày 31/12/2016, Công ty mẹ có 655 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn vào 38 công ty, trong đó có 3 công ty con, 18 công ty liên doanh - liên kết và 17 công ty khác.

Trong số 18 công ty liên doanh - liên kết, có 4 đơn vị kinh doanh thua lỗ trong năm 2016 với số tiền 5,9 tỷ đồng, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển nhà Hà Nội số 17 (lỗ 273 triệu đồng, lỗ lũy kế 838 triệu đồng), Công ty Cổ phần xây dựng và Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội (lỗ 256 triệu đồng, lỗ lũy kế 1,4 tỷ đồng), Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 15 (lỗ 2,7 tỷ đồng, lỗ lũy kế 2,7 tỷ đồng).

Trong 17 công ty khác, có hai đơn vị kinh doanh thua lỗ trong năm 2016 với số lỗ 235 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 1.431 tỷ đồng, gồm: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xây dựng nhà (lỗ 10,3 tỷ đồng, lỗ lũy kế 10,3 tỷ đồng), Công ty Tài chính Cổ phần Handico (lỗ 224 tỷ đồng, lỗ lũy kế 1,4 tỷ đồng).

Hàng loạt sai sót nghiêm trọng

Đáng lưu ý, kết quả thanh tra xác định, cả 6 doanh nghiệp kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước hơn 16,8 tỷ đồng. Công ty mẹ Handico hạch toán thiếu doanh thu cho thuê mặt bằng và hạch toán thiếu cổ tức được chia nên sau thanh tra, lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước tại đây tăng thêm là hơn 3,2 tỷ đồng.

Ngoài kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp ngân sách, kết luận thanh tra cũng chỉ ra Handico và các công ty có vốn đầu tư từ Tổng công ty này có hàng loạt những sai sót trong hạch toán kế toán.

Cụ thể: có 3 doanh nghiệp hạch toán thiếu lợi nhuận trước thuế năm 2016 số tiền hơn 4,7 tỷ đồng; 2 doanh nghiệp hạch toán tăng không đúng chi phí số tiền gần 4 tỷ đồng; 2 doanh nghiệp hạch toán thiếu chi phí số tiền hơn 5,3 tỷ đồng; và có 2 doanh nghiệp hạch toán thiếu doanh thu và thu nhập khác hơn 8,2 tỷ đồng.

Công ty mẹ Handico chưa hạch toán cổ tức được chia từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội hơn 2,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 chưa hạch toán doanh thu được thực hiện số tiền thu của khách hàng thuê mặt bằng tại khu nhà ở Mễ Trì số tiền gần 2 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Handico xác định nguyên nhân tồn tại đã nêu để khắc phục và xử lý trách nhiệm tập thể, các nhân liên quan theo quy định. Đồng thời, thực hiện kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu ra hơn 12,4 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 16,8 tỷ đồng.

Đối chiếu chưa đủ công nợ

Báo cáo tài chính của 6 doanh nghiệp được thanh tra tại thời điểm 31/12/2016 cho biết tổng nợ phải thu là 1.578 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải thu ngắn hạn là 1.573 tỷ đồng, nợ phải thu dài hạn là 5,7 tỷ đồng.

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính nhận thấy cả 6 doanh nghiệp chưa thực hiện đối chiếu nợ phải thu đầy đủ. Số tiền nợ phải thu chưa thực hiện đối chiếu tại thời điểm 31/12/2016 là 1.157 tỷ đồng, chiếm 67,02% tổng nợ phải thu. Có 5/6 doanh nghiệp có nợ phải thu quá hạn thanh toán với số tiền lên tới 241 tỷ đồng, chiếm 13,98% nợ phải thu.

Về nợ phải trả, kết luận thanh tra cũng chỉ ra cả 6 doanh nghiệp đều chưa đối chiếu đầy đủ công nợ phải trả. Số tiền chưa đối chiếu đầy đủ tại thời điểm 31/12/2016 là 1.143 tỷ đồng (chiếm 18% tổng nợ phải trả). 5/6 doanh nghiệp được thanh tra có nợ phải trả quá hạn với tổng số tiền là 41 tỷ đồng (chiếm 0,7% tổng nợ phải trả).

Hàng loạt dự án chậm tiến độ

Kết luận thanh tra cho biết Công ty mẹ có một loạt dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn như dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các ô đất CT3, CT4, CT5 khu đô thị mới Kim Chung (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), dự án X2 Trần Phú.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển Nhà Hà Nội có dự án tòa nhà văn phòng kết hợp dịch vụ HH3 chậm tiến độ 6 năm. Do gặp khó khăn về tài chính nên chủ đầu tư không có nguồn vốn để tiếp tục triển khai dự án. Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội đã kiểm tra hồ sơ và thực tế hiện trạng công trình thấy một số nội dung sai với thiết kế cơ sở.

Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội đang quản lý 10 dự án thì có 9 dự án chậm tiến độ, trong đó dự án Bắc Đại Kim (vốn đầu tư 463,5 tỷ đồng) chậm tiến độ tới 12 năm, dự án khu đô thị mới Cầu Bươu (vốn đầu tư 1.830,4 tỷ đồng) chậm 8 năm. Các dự án này đến nay vẫn chưa hoàn thành.