11:06 18/04/2018

Luật thuế tài sản bị phản ứng, Bộ Tài chính lên tiếng

KIỀU LINH

Bộ Tài chính cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến tham gia để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế tài sản

Bộ Tài chính cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến tham gia để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật thuế tài sản.
Bộ Tài chính cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến tham gia để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật thuế tài sản.

Trước nhiều ý kiến chưa đồng tình về cách tính thuế đối với nhà chung cư với lý do mức đóng thuế quá cao, Bộ Tài chính đã lấy ví dụ là một căn hộ chung cư có diện tích 75m2 ở một khu đô thị tại Hà Nội (nhà chung cư 20 tầng) để tính toán số thuế phải nộp một năm.

Theo đó, giả sử giá mua căn hộ chung cư theo hợp đồng mua bán là 2,5 tỷ đồng. Luật thuế tài sản sẽ không dựa trên giá mua nhà theo hợp đồng mua bán mà được xác định dựa trên giá do cơ quan có thẩm quyền quy định. 

Trong khi đó, giá đất tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh công bố đối với vị trí thửa đất xây dựng nhà chung cư là 10 triệu đồng/m2. Suất vốn đầu tư xây dựng nhà chung cư do Bộ Xây dựng công bố khoảng 9,7 triệu đồng/m2 (áp dụng đối với nhà chung cư từ 18 tầng đến 20 tầng).

Tổng số thuế tài sản dự kiến phải nộp hàng năm đối với nhà, đất bằng số thuế tài sản phải nộp đối với đất cộng với số thuế tài sản phải nộp đối với nhà.

Trường hợp khu chung cư mới xây dựng thì số thuế đất phải nộp được tính như sau: Giá tính thuế dự kiến đối với đất là 75 m2 x 10 triệu đồng/m2 x 0,2 = 150 triệu đồng.

Số thuế tài sản dự kiến phải nộp đối với đất xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%) là 150 triệu đồng x 0,4% = 600.000 đồng/năm.

Còn đối với nhà, số thuế dự kiến đối với căn hộ chung cư mới xây dựng trên được tính như sau: Giá tính thuế đối với nhà xác định cho căn hộ chung cư trên là  75 m2 x 9,7 triệu đồng/m2 = 728.250.000 đồng. Với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì căn hộ chung cư trên phải nộp thuế tài sản đối với phần vượt là 28.250.000 đồng:

Số thuế tài sản phải nộp đối với nhà xác định cho căn hộ chung cư trên (với mức thuế suất thuế tài sản dự kiến 0,4%) là 28.250.000 đồng x 0,4% = 113.000 đồng/năm.

Như vậy, tổng số thuế tài sản (cả nhà cả đất) chủ căn hộ phải nộp tổng cộng là 713.000 đồng/năm.

Trường hợp khu chung cư đã được đưa vào sử dụng 7 năm thì số thuế đất giữ nguyên là 600.000 đồng/năm. Còn thuế đối với nhà được tính theo tỷ lệ % chất lượng nhà còn lại (do UBND cấp tỉnh quy định). 

Trong đó giá trị nhà dùng để tính thuế như sau: Giá tính thuế dự kiến đối với nhà đã qua sử dụng xác định cho căn hộ chung cư trên = 75m2 x 9.710.000 đồng/m2 x 80% = 582.600.000 đồng.

Do giá trị còn lại của căn hộ trên thấp hơn ngưỡng 700 triệu đồng nên căn hộ trên không phải chịu thuế tài sản mà chỉ phải chịu thuế đất là 600.000 đồng/năm.

Hiện nay, UBND cấp tỉnh đang quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để kê khai, nộp lệ phí trước bạ. Do đó, dự kiến tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà để tính thuế tài sản sẽ giao cho UBND các tỉnh quy định. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn nguyên tắc xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà tại các văn bản dưới luật để các địa phương thực hiện thống nhất.

Bộ Tài chính cho biết, đây là hồ sơ dự án Luật bước đầu gửi lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu tác động trực tiếp của chính sách để làm cơ sở lập và hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Luật trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình Quốc hội bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến tham gia để hoàn thiện hồ sơ dự án.