18:56 26/09/2017

Mai Linh tiếp tục lỗ trong mảng kinh doanh taxi

Kiều Linh

Tình hình kinh doanh đi xuống của Mai Linh được nhìn nhận có nguyên nhân từ Uber và Grab

Tính đến hết ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Mai Linh âm 795 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 1.016 tỷ đồng.
Tính đến hết ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Mai Linh âm 795 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 1.016 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2017, do Deloitte kiểm toán.

Báo cáo cho thấy, 6 tháng năm 2017, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Mai Linh đạt 1.730 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ taxi đạt 1.436 tỷ đồng, tiếp đến là dịch vụ bán xe đạt 58 tỷ đồng, còn lại là từ các dịch vụ khác như cho thuê thương hiệu, dịch vụ xe cho thuê, quảng cáo…

Doanh thu giảm, trong khi chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, khiến Mai Linh lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 47,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khoản lợi nhuận khác (tiền thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và thu khác) đạt hơn 76 tỷ đồng, nên 6 tháng đầu năm 2017, tập đoàn vẫn ghi nhận lãi 20 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ.

Tính đến hết ngày 30/6, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Mai Linh âm 795 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 1.016 tỷ đồng.

Đồng thời, tổng nợ phải trả của Mai Linh là 4.781 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đã lên đến 8,3 lần. Khoản nợ vay ngắn hạn là 2.612 tỷ đồng; khoản vay dài hạn là 2.169 tỷ đồng. Nợ phải trả ngắn hạn của Mai Linh đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.349 tỷ đồng, tức vốn lưu động âm 1.263 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh đi xuống của Mai Linh được ông Hồ Huy, Chủ tịch Mai Linh nhìn nhận có nguyên nhân từ sự xuất hiện của Uber và Grab.

Tuy nhiên, trong thư gửi cổ động, ông Hồ Huy vẫn kỳ vọng doanh thu cả năm 2017 của Mai Linh sẽ đạt 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận 68 tỷ đồng.