17:50 17/07/2012

Maritime Bank bị cảnh cáo

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa ra quyết định cảnh cáo Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

Giao dịch tại Maritime Bank.
Giao dịch tại Maritime Bank.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa ra quyết định cảnh cáo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank).
 
Cụ thể, ngày 16/7/2012, VSD đã ban hành quyết định cảnh cáo Maritime Bank do vi phạm các quy trình tại quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Đồng thời, VSD yêu cầu Maritime Bank có trách nhiệm tăng cường việc kiểm soát hoạt động giao dịch chứng khoán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế các sai sót dẫn đến việc hủy thanh toán giao dịch chứng khoán.