16:38 15/03/2018

Masan Group điều chỉnh kế hoạch lãi 2018 tăng thêm 10%

Hà Anh

MSN công bố kế hoạch điều chỉnh kết quả kinh doanh năm 2018 là nhờ vào sự tăng trưởng cao hơn của các công ty thành viên và tình hình thị trường đã cải thiện

Các cản phẩm của MSN.
Các cản phẩm của MSN.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) công bố kế hoạch điều chỉnh kết quả kinh doanh năm 2018 tăng hơn 10% so với kế hoạch công bố trước đó với lý do là nhờ vào sự tăng trưởng cao hơn của các công ty thành viên và tình hình thị trường đã cải thiện trong 2 tháng đầu năm 2018.

Cụ thể: doanh thu thuần điều chỉnh theo mức cao lên 47.000 tỷ đồng thay cho kế hoạch 45.150 tỷ đồng so với công bố trước đó - trong đó, MCH tăng từ 17.900 tỷ lên 19.500 tỷ; MNS được giữ nguyên là 19.500 tỷ và MSR tăng từ 7.300 tỷ lên 8.000 tỷ đồng.

EBITDA là lợi nhuận thuần sau thuế của MSN, cộng lại chi phí tài chính thuần, thuế, khấu hao và phân bổ. Đóng góp của công ty liên kết Techcombank (TCB) được đưa vào do tầm quan trọng của TCB trong kết quả hoạt động của MSN được điều chỉnh từ 11.150 tỷ đồng lên 11.900 tỷ đồng

MSN cho biết việc điều chỉnh này dựa trên 4 lý do: Một là: đà tăng trưởng mạnh hơn trong toàn bộ lĩnh vực thực phẩm và đồ uống của Masan Consumer Holdings (MCH) và sức mua các sản phẩm mới tung trong 6-12 tháng gần đây tăng mạnh;

Hai là, giá vonfram hiện tại là 310-330USD/mtu, cao hơn mức dự đoán trước đó là 275USD/mtu; Ba là, lợi nhuận từ công ty liên kết cũng cao hơn so với kế hoạch trước đây. Cuối cùng là hiệu quả từ việc quản lý chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hợp nhất, chi phí này ước tính chiếm 15% doanh thu hợp nhất, giảm 19% so với năm 2017.

Cũng theo MSN, kết thúc 2 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần MCH tăng thêm 10% so với kế hoạch chi tiết "bottom-up" của ban điều hành. Do đó, doanh thu quý 1/2018 tăng khoảng 70% so với cùng kỳ 2017.

Ngoài ra, hàng tồn kho tại nhà phân phối tính đến tháng 2/2018 vẫn giữ ở mức thấp, còn khoảng dưới 3 tuần tương ứng với 700 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho. Với những yếu tố trên, ban điều hành dự tính doanh thu thuần quý 1/2018 đạt khoảng 3.600 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch ban đầu 15%.

Về MSR, Tập đoàn cũng dự kiến điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu tăng thêm khoảng 10% nhờ vào tình hình thị trường và giá vonfram tăng cao hơn.

Mặt khác, lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số (đã loại trừ các khoản thu nhập/chi chí bất thường) dự kiến tăng trưởng gấp 3 lần tăng trưởng doanh thu thuần, chủ yếu nhờ vào việc quản lý chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hiệu quả và tỷ lệ đóng góp của MCH cao hơn. 

Tỷ lệ chi phí quản lý và bán hàng trên doanh thu trong năm 2018 dự kiến sẽ giảm hơn 350 điểm cơ bản so với năm 2017. Theo đó, ban điều hành dự tính MCH đóng góp khoảng 40% doanh thu thuần hợp nhất năm 2018 của Công ty so với mức 36% vào năm 2017, nhờ vậy biên lợi nhuận hợp nhất của Công ty đạt cao hơn, biên lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số đạt hơn 8% so với mức dự tính trước đây là 7,5%. 

Nếu tính luôn kết quả kinh doanh của 2 tháng đầu năm 2018, EBITDA ước sẽ tăng trưởng hơn 30% và lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số tăng hơn 1,5 lần trong quý 1/2018 so với cùng kỳ 2017.