16:54 05/06/2013

MBS thay Tổng giám đốc

Khánh Hòa

Sau hai năm tái cơ cấu, Công ty Chứng khoán MB (MBS) thay Tổng giám đốc

Sau hai năm tái cơ cấu, MBS đã lọt
 vào Top 3 thị phần với tỷ lệ từ 4,81% năm 2012 lên 7,25% quý
 1/2013.
Sau hai năm tái cơ cấu, MBS đã lọt vào Top 3 thị phần với tỷ lệ từ 4,81% năm 2012 lên 7,25% quý 1/2013.
Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa thông báo ông Lưu Trung Thái từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc để nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quân đội (MB) kiêm Chủ tịch MBS.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2013 của MB, ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch, quyền Tổng giám đốc MBS, đã trúng cử thành viên thường trực Hội đồng Quản trị MB nhiệm kỳ 2009 - 2014.

Theo phân công của MB, ông Thái sẽ đảm nhận vai trò thành viên hội đồng quản trị ngân hàng này kiêm Chủ tịch MBS. Trong khi đó, ông Trần Hải Hà được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc MBS kể từ ngày 3/6/2013.

Theo giới thiệu của MBS, ông Trần Hải Hà sinh năm 1980, là người có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại Ngân hàng Quân đội như Phó giám đốc khối khách hàng lớn và định chế tài chính, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng.

Cùng với thông báo trên, MBS cho biết, qua hai năm thực hiện tái cơ cấu, công ty chứng khoán này đã đổi mới với quy mô tinh gọn, sản phẩm dịch vụ liên tục được cải tiến và hoạt động quản trị rủi ro hiệu quả. MBS cũng đã thay đổi nhận diện thương hiệu đồng bộ với hệ thống MB và mở rộng mạng lưới hoạt động.

Sau hai năm tái cơ cấu, MBS đã lọt vào top 3 thị phần với tỷ lệ từ 4,81% năm 2012 lên 7,25% quý 1/2013.