10:35 06/03/2009

Môi giới nhà đất gây thiệt hại có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Hạnh Liên

Đó là một nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tư vấn nhà đất gây thiệt hại cho nhà nước hoặc cho người khác sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng, đồng thời còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra - Ảnh: TT.
Tư vấn nhà đất gây thiệt hại cho nhà nước hoặc cho người khác sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng, đồng thời còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra - Ảnh: TT.
Đó là một nội dung đáng chú ý trong dự thảo nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường gấp rút sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Nhằm ngăn chặn tình trạng cò giá đất tràn lan, dự thảo quy định hành nghề tư vấn giá đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép có thể bị phạt tới 5 triệu đồng. Tư vấn nhà đất gây thiệt hại cho nhà nước hoặc cho người khác sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng, đồng thời còn phải bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm gây ra.

Nhằm ngăn chặn việc sử dụng đất không đúng mục đích như chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở mà không được cấp có thẩm quyền cho phép sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 300 triệu đồng tùy mức độ và hậu quả vi phạm.

Lấn chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình, đất thuộc khu vực đô thị, đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết định bảo vệ thì ngoài việc phải khôi phục nguyên trạng, mức phạt sẽ lên tới 400 triệu đồng.

Một nội dung mới khác, hành vi xả chất thải, để vật liệu xây dựng lên thửa đất của người khác gây cản trở cho việc sử dụng đất, làm giảm khả năng sử dụng đất hoặc làm thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng tại khu vực đô thị, 5 triệu tại khu vực nông thôn.

Các hành vi đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc làm thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác tại khu vực đô thị có thể bị phạt tới 30 triệu đồng, ngoài ra còn bị buộc khôi phục nguyên trạng và bồi thường thiệt hại.

Trường hợp không sử dụng đất được nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư quá thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư sẽ bị phạt tiền đến 10 triệu đồng.