14:07 16/06/2018

Một cá nhân vừa nhận chuyển nhượng hơn 34 triệu cổ phiếu VPBank

Hà Anh

Bên chuyển quyền sở hữu là Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Tín Tâm, còn bên nhận quyền sở hữu là ông Nguyễn Mạnh Cường, vào ngày 15/6

Năm 2018, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.800 tỷ đồng.
Năm 2018, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.800 tỷ đồng.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, bên chuyển quyền sở hữu là Công ty TNHH Quản lý Đầu tư Tín Tâm, còn bên nhận quyền sở hữu là ông Nguyễn Mạnh Cường. Số cổ phiếu nhận chuyển nhượng là 34.488.063 cổ phiếu.

VSD cho biết lý do chuyển nhượng là do giải thể doanh nghiệp. Ngày thực hiện việc chuyển nhượng là ngày 15/6/2018.

Theo dữ liệu trên HOSE, cổ phiếu VPB chốt phiên ngày 15/6 ở mức 49.500 đồng.

Được biết, VPBank dự kiến sẽ phát hành 452.475.429 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30,217% (100 cổ phiếu được nhận 30.217 cổ phiếu và không áp dụng đối với cổ tức ưu đãi.

Đồng thời, VPBank cũng sẽ phát hành 473.193.341 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 31,60% (100 cổ phiếu được nhận 316 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 19/6 và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18/6/2018.