18:37 16/09/2021

MSB chốt danh sách trả cổ tức 30% vào ngày 8/10

Thuỷ Tiên

Việc trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% đang được MSB triển khai và dự tính hoàn thành niêm yết bổ sung số cổ phiếu trả cổ tức này trong năm nay...

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối có thể sử dụng chia cổ tức lũy kế đến cuối năm 2020 với tỷ lệ 30%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu là ngày 8/10/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7/10/2021.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của MSB lên 15.275 tỷ đồng từ mức 11.750 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, nguồn vốn lấy từ lợi nhuận để lại hơn 4.775 tỷ đồng tính đến cuối năm 2020 sau khi đã trích lập đủ các khoản, các quỹ theo quy định pháp luật. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14/9/20201 cũng ra văn bản thông báo đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của ngân hàng.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được MSB sử dụng để đầu tư vào các dự án chiến lược, mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2021 – 2023 và đồng thời giúp ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn, quản trị rủi ro cho ngân hàng đáp ứng các chuẩn quốc tế Basel II, hướng tới Basel III.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% đang được MSB triển khai và dự tính hoàn thành niêm yết bổ sung số cổ phiếu trả cổ tức này trong năm nay. Kế hoạch trả cổ tức năm 2021 (thực hiện trong năm 2022) được Đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 3/2021 thông qua với tỷ lệ dự tính trên 15%.

Sau 6 tháng đầu năm 2021, quy mô tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,64% so với cuối năm 2020, đạt hơn 183 nghìn tỷ đồng. Các chỉ số an toàn vốn (CAR), tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn lần lượt là 11,64%; 1,6%; 21,77%.

MSB cũng ghi nhận mức lãi sau 6 tháng đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Hiện các khoản vay được ngân hàng cơ cấu do ảnh hưởng Covid-19 là 241 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm nay, MSB đặt kế hoạch lợi nhuận tăng 30% trên cơ sở tổng tài sản tăng 8%. Như vậy, tính đến hết quý 2 MSB đã hoàn thành khoảng 95% kế hoạch cam kết với cổ đông.

Diễn biến cố phiếu MSB trong thời gian gần đây
Diễn biến cố phiếu MSB trong thời gian gần đây

Trên thị trường chứng khoán, chốt ngày 16/9, cổ phiếu MSB dừng ở mức 28.650 đồng/cổ phiếu, tăng 52% so với hồi đầu năm. Vốn hoá thị trường theo đó vào khoảng 33.546 tỷ đồng.